PATIS OBERTS 
Aquest projecte permet als infants de 6 a 13 anys gaudir d'un espai segur per a realitzar activitats lliures amb la supervisió de dues educadores. Es duu a terme a al pati del CEIP Sa Graduada els dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 19:00 hores. 
EDUCACIÓ EMOCIONAL A LES ESCOLES
Treball conjunt amb les escoles on, mitjançant dinàmiques grupals. Es treballen les emocions de l'alumnat: 
  • Identificant i gestionant les emociones
  • Prevenir situacions de risc a la infància i l'adolecència.
S'intervé amb l'alumnat del curs que proposa el centre, les seves famílies i la comunitat educativa en general. Aquest programa el duu conjuntament Pa i Mel i els Serveis Socials de Sa Pobla.  
 TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES SOBRE LES DESIGUALTATS MUNDIALS.
Realitzam tallers sobre la realitat dels països empobrits i les causes i conseqüències de la desigualtat Nord-Sud, incentivant un cert esperit crític i autocrític, apropant la realitat dels països del Sud en general i d’alguns països d’Africa en particular, valorant ne els aspectes positius.

La metodologia dels tallers és molt pràctica i dinàmica, basada en la participació dels alumnes. Tots els centres poden sol·licitar aquestes activitats

KIF-KIF
El projecte kif kif es realitza als centres escolars de primària i secundària i pretén millorar la relació entre els alumnes del curs mitjançant l’educació en valors afavorint la convivència i l’acceptació, donant alhora eines al professorat per treballar la convivència.

Consisteix en la realització de dinàmiques i reflexions sobre la diferència, els valors i les habilitats socials dins les aules, en horari lectiu. El professorat sol·licita el projecte, que es realitza conjuntament entre l’educador i el professor.


PERÒ TAMBÉ HEM REALITZAT DURANT AQUESTS ANYS.. 

OCI I TEMPS LLIURE


Realització d’activitats de temps lliure en períodes de vacances escolars, del 1996 al 2020. Als inicis s’adreçà a infants amb situació d’exclusió i amb el temps s’ha obert a tothom, cosa que afavoreix la inserció dels infants amb dificultats.PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL


Pretén guiar els infants i joves per a què aprenguin el camí per ser escoltats com a ciutadans actius i participatius.

Es tracta de crear un espai de participació en la proposta de millores sobre temes que els afecten directament. Periòdicament es realitzen trobades entre els joves i els educadors i a partir de les seves propostes, els participants elaboren un projecte i eleven la proposta al lloc pertinent o, en el seu cas, el duen a terme.

Dins aquest marc s’ha realitzat una discoteca infantil, un casal de joves, un vídeo de sensibilització mediambiental, una revisió dels parcs infantils de sa Pobla, una desfilada de sensibilització sobre la dictadura del cos i l'estètica.


FUTBOL PER A LA INSERCIÓ
Mitjançant el futbol es promou la inserció social d'adolescents amb comportaments conflictius i amb situació de fracas escolar. Els entrenaments s'alternen amb sessions s'habilitats socials. Els joves treballen l'autocontrol, l'assertivitat, la resolució de conflictes...

APROPAMENT A L'ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR
Aquest prjecte s'adreça a joves amb dificultats d’aprenentatge i amb pocs recursos econòmics. Un educador acompanya en les tasques acadèmique i realitza activitats diverses sobre les habilitats socials.

L'objectiu és afavorir l’accessibilitat al món de l’estudi (rompre barreres de tal manera que els alumnes puguin superar la distància psicològica i educacional que els separa dels seus companys) i potenciar la participació, els hàbits de treball, la concentració, l’organització del temps, l’ordre i la neteja, la cura del material...